The Akhenaten Colossi of Karnak

kolosbog
Akhenatens kolossalstatuer, rejst i begyndelsen af hans regerng i hans nye Aten-tempel i Karnak, er blandt de mest fascinerende skulpturer overhovedet fra det gamle Ægypten. Vi kender til fragmenter af flere end 30 kolossalstatuer, der viser kongens sære træk med en kombination af maskulint og feminint. Så han virkelig sådan ud? Eller var hans ikonografi kløgtigt udarbejdet for at afspejle opfattelsen af hans rolle i samfundet? Forfatteren præsenterer historien om opdagelsen af statuerne frar 1925 til vore dage; den overvældende mængde meninger om kongens udseende og hans formodede dårlige helbred; og de forskellige bud på en fortolkning af de forskellige data. Med et komplet katalog over alle større fragmenter samt mange hidtil upublicerede fotografier.

The Akhenaten Colossi of Karnak
182 sider, rigt illustreret
American University in Cairo Press 2010
Pris i Ægypten LE 150
Sælges i Glyptotekets boghandel

unst fra det gamle Ægypten er spredt i flere forskellige samlinger i København. Her er for første gang en bog, der præsenterer genstandene under ét. Ny Carlsberg Glyptoteks samling er den største, hvorimod Nationalmuseets er den ældste. Hvad de færreste nok ved er, at der også er ægyptiske oldsager i Thorvaldsens Museum, købt under billedhuggerens langvarige ophold i Rom, og på Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, hvor der findes en betydelig samling af papyri. Yderligere findes der en fornem afstøbningssamling under Statens Museum for Kunst med mange ægyptiske skulpturer samt på Ordrupgaard et hovede af en ægyptisk konge.fter en kort indledning om den ægyptiske kunsts særegenheder og samlingernes historie gennemgås de vigtigste genstande i kronologisk orden. Resultatet viser, at det gamle Ægypten er særdeles vel repræsenteret i Danmark. Til og med rummer samlingerne internationalt anerkendte mesterværker. Nogle af genstandene har ikke tidligere været offentliggjort.