CV

Lise Manniche, ægyptolog MA, PhD.

Født 1943, uddannet ved universiteter i København, Paris og Cambridge.

Ekstern lektor ved Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet og underviser ved Folkeuniversitetet i København. Læs mere >>>

Forskeraktiviteter støttet af Carlsbergfonden.

Oversætter (engelsk, fransk).

Foredragsholder. Læs mere >>>

Rejseleder og rejsearrangør. Læs mere >>>

Redaktør af Dansk Ægyptologisk Selskabs medlemsblad Papyrus. Læs mere >>>

Forfatter til omkring 20 bøger fra disputats til børnebøger samt over 100 artikler om det gamle Ægypten, primært om kunst, musik, parfumer og kosmetik, lægeurter, thebanske embedsmandsgrave og sex. Læs mere >>>

Har medvirket i 6 TV-programmer (BBC, ZDF m.fl.) og et BBC radioprogram om oldægyptisk musik.

Interview i Politiken 19.4 2009 Læs mere >>>

“Sommergæsten” i P1 19.7 2009 Hør mere >>