Lost Tombs

lost tombs
Denne bog, en doktordisputats ved University of Cambridge, udforsker problemet omkring fragmenter af gravmalerier uden proveniens i museer og andre samlinger samt de grave i den thebanske nekropol, hvis nøjagtige placering ikke længere kendes. Optegnelser og tegninger udført af tidlige rejsende i Ægypten danner grundlag for en delvis rekonstruktion af disse graves vægudsmykning.

Vurdering af antallet af thebanske privatgrave
Fragmenter af vægudsmykning: problemer omkring identificering
Thebanske privatgrave fra 18. dynasti: scenernes lay-out og fordeling
Forsvundne grave set af tidlige rejsende
Fragmenter af vægudsmykning fra kendte grave
Turinergraven
Fragmenter af vægudsmykning med ukendt proveniens

Lost Tombs.  A study of certain Eighteenth dynasty monuments in the Theban necropolis
269 pp, ills.
Kegan Paul International, New York/London 1988

Bestil her