Lost Ramessid and Post-Ramessid Private Tombs in the Theban Necropolis

LostRamTbsMini
Ved at undersøge optegnelser af tidlige rejsende og fragmenter af gravmalerier i museer og andre samlinger udgør denne bog en opfølgning på Lise Manniche’s Lost Tombs. A Study of Certain Eighteenth Dynasty Tombs in the Theban Necropolis (1986). Beskrivelser og tegninger fra manuskripter fra det 19. århundrede anvendes i et forsøg på at rekonstruere udsmykningen af gravkapeller, hvis nøjagtige placering er gået tabt samt at vurdere, hvem ejeren var og nærmere at bestemme deres placering i historien.

Lost Ramessid and Post-Ramessid Private Tombs in the Theban Necropolis
CNI Publications 33
112s, 84 ill.
Museum Tusculanum Press, København 2011
Dkr 350, $61, € 47